‹ Terug naar nieuwsoverzicht

Op de zonnepanelenkaart van Nederland zijn grote verschillen te zien tussen gemeenten. Waar in de ene plaats 20 procent van alle huizen een zonne-installatie heeft, is dit in andere gebieden slechts twee procent. In cijfers van Rijkswaterstaat vallen vooral de provincie Groningen en de gemeente Texel op.

Relatief gezien zijn de meeste zonnepanelen op Groningse daken te vinden. De gemeenten Ten Boer, Slochteren en Loppersum staan in de top 3. Daar heeft ongeveer een vijfde van alle huizen de kenmerkende glimmende panelen op het dak liggen.

Zonnepanelenkaart_Nederland“Via deze link http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4342628/2016/07/19/Texel-bewijst-subsidie-voor-zonnepanelen-werkt.dhtml kun je jouw gemeente op de kaart invullen om te kijken hoe jouw gemeente scoort op de zonnepanelenkaart.”

Een groot deel daarvan is vorig jaar aangebracht op kosten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam). Huishoudens die schade hadden opgelopen door de aardbevingen ontvingen een extraatje van 4000 euro.

De eis was wel dat het geld werd besteed aan energiebesparende of energie opwekkende maatregelen. Veel mensen investeerden het geld daarom in zonnepanelen. Er maakten zelfs zo veel Groningers gebruik van deze regeling, dat er regelmatig een te hoge spanning op het net staat.

Grote geldschieter
Texel bewijst dat er niet per se een grote geldschieter aan te pas hoeft te komen om mensen te enthousiasmeren voor zonnepanelen. Ongeveer 15 procent van alle woningen heeft daar een zonne-installatie. Het Waddeneiland heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Met slim gebruik van bestaande subsidies worden Texelaars overgehaald om over te stappen op zonne-energie.

Van zomer 2011 tot eind 2014 konden particulieren en bedrijven aankloppen bij het zogenoemde Energieloket, aldus woordvoerster Linda Dinkelman. Een deel van de gemaakte kosten konden zij hier terugvragen. Het andere deel betaalden ze uit eigen zak. Om dit project mogelijk te maken, heeft de gemeente Texel een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Na goedkeuring heeft het Energieloket in totaal 2,8 miljoen euro subsidie ontvangen.

De gemeente wil in de toekomst energieneutrale woningen blijven stimuleren, dat zijn huizen die net zoveel energie verbruiken als dat ze opwekken. Daarom heeft zij opnieuw subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. In de loop van 2016 komt er daarom een nieuwe regeling tot stand. Het budget hiervoor is 360.000 euro.

Niet alleen de Texelse gemeente neemt initiatief om huishoudens duurzamer te maken. Ook de Texelaars zelf zetten zich actief in. In 2007 heeft een aantal bewoners de coöperatie TexelEnergie opgericht om duurzame energie op Texel te promoten.

Geen voorinvestering
Sinds 2012 voeren zij intensief actie. Met hulp van subsidie van de provincie Noord-Holland bieden zij mensen de mogelijkheid zonnepanelen aan te schaffen zonder voorinvestering te doen. Geïnteresseerden betalen voor een bepaalde periode een maandelijks bedrag, waarna ze eigenaar zijn van de zonnepanelen.

“Wij halen hiermee een belangrijke drempel weg voor particulieren om zonnepanelen op hun dak te leggen”, zegt woordvoerster Mimi Eelman. De coöperatie is nog in gesprek met de provincie Noord-Holland of deze actie in de toekomst kan blijven doorgaan.

Een subsidie kan dus net het duwtje in de rug zijn voor mensen om over te stappen op zonnepanelen. Toch is de Rijksoverheid niet van plan om een landelijke subsidie mogelijk te maken.

“Er is al een regeling die het financieel aantrekkelijk maakt om zonnepanelen aan te schaffen, namelijk de salderingsregeling. Wij gaan geen andere regelingen treffen”, aldus een woordvoerster van het ministerie van economische zaken. Onder die salderingsregeling kan de opgewekte elektriciteit die niet voor de woning nodig is aan het net worden teruggeleverd. De eigenaar van de zonnepanelen krijgt hiervoor een vergoeding.

Bron: Trouw.nl