‹ Terug naar nieuwsoverzicht

,Zonne-energie begint te leven in Veenendaal. Duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol, ondernemers willen hun steentje bijdragen om de ambitie waar te maken”, zegt Geurt Valkenburg.

De ambitie is dat Veenendaal in 2035 energieneutraal moet zijn. Dat is ambitieus, maar er is nog geen duidelijk plan. Niettemin staan er in Veenendaal al circa 15.000 zonnepanelen opgesteld, bij bedrijven, bij particulieren en op daken van woningen. Het college heeft besloten akkoord te gaan met deelname van de gemeente aan het collectief zonne-energieproject van Ondernemend Veenendaal.

Ondernemend Veenendaal heeft daarvoor een werkgroep duurzame energie in het leven geroepen. Op een bijeenkomst over zonne-energie kwam een zeventigtal ondernemers af. ,,De bedoeling is om met duurzame energieproducten in heel Veenendaal aan de slag te gaan. Wij vinden dat de gemeente daarin een voorbeeldrol kan vervullen en daarom hebben we dit besluit genomen”, zegt wethouder Frits Beckerman.

Na de zomer kunnen op de platte daken van het zwembad en de sporthal bijna tweeduizend zonnepanelen worden geplaatst, een karwei dat in redelijk snelle tijd kan worden geklaard. ,,Het maakt deel uit van een bundelingsproject. E-Connetic, een onafhankelijk adviesbureau, gaat inventariseren en de SDE-subsidie aanvragen. Daar hangt het vanaf of de zonnepanelen daadwerkelijk worden gerealiseerd”, laat directeur Frank Hafkamp van Sportservice Veenendaal weten.

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie. Sportservice kan mee-investeren of een gunstiger energieprijs bedingen. De ambitie van Veenendaal past in de landelijke doelstelling, waarbij het vermogen van zonnestroom over twintig jaar tien Gigawatt zou moeten zijn, tienmaal zo veel als eind 2014. Dat staat gelijk aan 15.000 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Bron: veenendaalsekrant.nl

Solar Oost: “mooi om steeds vaker te lezen dat in verschillende gemeenten zonne-energie serieus wordt opgepakt. Door middel van stimuleringsregelingen voor ondernemers en/of particulieren of samenwerking kunnen lokale doelstellingen gerealiseerd worden. Wij dragen daar graag een steentje aan bij door kwaliteit te leveren en te zorgen voor een goed advies en perfecte installatie”